Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Bổ Cn Thang

Tc Giả: Tiền T Xương

Chủ Trị:
Trị trật gn, bong gn, sai khớp gy đau

Cốt toi bổ 12g
Hồng hoa 4g
Một dược 4g
Nhũ hương 4g
Đương quy 12g
Đinh hương 4g
Phục linh 12g
Bạch thược 8g
Thục địa 12g
Trần b 6g

Ghi Ch:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org