Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tang phiêu tiêu thang

Chủ Trị:
Trị đi tiểu nhiều, đi tiểu luôn không chịu sự khống chế của ư thức. Trẻ con thường có chứng són đái trong lúc ngủ mê; c̣n người già hay đi tiểu luôn không nín được bất kể ngày đêm.

Tang phiêu tiêu 12g
Viễn chí 8g
Thạch xương bồ 6g
Long cốt 12g
Mẫu lệ 12g
Đảng sâm 16g
Phục thần 12g
Đương quy 8g
Quy bản 8g

Ghi Chú:
Sắc uống hoặc tán bột làm thuốc tán

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org