Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Nhị Trần Thang

Tác Giả: Cục Phương

Chủ Trị:
Táo thấp, hóa đàm, lư khí, ḥa trung. Trị cổ có đàm do tỳ vị có hàn thấp.

Trần b́ 10g
Bán hạ chế 10g
Chích cam thảo 3g
Bạch phục linh 6g

Ghi Chú:
Các vị thuốc tán bột, mỗi lần dùng 8 - 10g gia Sinh khương 7 lát, Ô mai 1 quả sắc lên uống.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org