Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Nhị Truật Tiễn

Tc Giả: Trương Cảnh Nhạc

Chủ Trị:
Trị can thực, tỳ suy, tiu chảy v thấp, kh trướng

Bạch truật 12g
Thương truật 8g
Bạch phục linh 8g
Bạch thược 8g
Can khương 8g
Hậu phc 8g
Mộc hương 3g
Trạch tả 6g
Trần b 6g
Cam thảo 4g

Ghi Ch:
Sắc uống lc đi

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org