Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Nhuận Phế Ẩm

Tác Giả: Lư Sỹ Tài

Chủ Trị:
Nhuận phế, hóa đàm. Trị phế táo, ho khan, đàm đặc, đàm dính khó khạc ra

Cát cánh 4g
Mạch môn đông 8g
Bạch phục linh 4g
Quất hồng b́ 4g
Sinh địa 12g
Thiên hoa phấn 4g
Xuyên bối mẫu 8g
Tri mẫu 4g
Cam thảo 3g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org