Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

An Thai n Kh Thang

Tc Giả: Sa Đồ Mục T

Chủ Trị:
Trị c thai m bị t ng gy tử cung ra mu

A giao (nướng) 12g
Đương quy 12g
Bạch thược 10g
Hong cầm 8g
Ngải diệp 10g
Sa nhn 8g
T ngạnh 8g
Cam thảo 4g

Ghi Ch:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org