Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tư m Dưỡng Huyết Thang

Chủ Trị:
Tư m dưỡng huyết, trị m hư, thiếu mu, ung thư xạ trị xong lm cho bạch cầu giảm

Đương quy 12g
H thủ 12g
Hồng hoa 12g
Hong tinh 15g
K huyết đằng 15g
Miết gip giao 10g
Sinh địa 30g
Nữ trinh tử 10g
Thỏ ty tử 12g
Bạch hoa x thảo 15g

Ghi Ch:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org