Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức YHCT >> HÔ HẤP TỨC CHÍ MẠCH

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
HÔ HẤP TỨC CHÍ MẠCH - posted by KHANG TƯỜNG (Hội Viên)
on September, 22 2013
Nhứt tức Tứ chí hiệu b́nh hoà,
Cánh gia Nhứt chí diệc vô kha.
Tam tŕ. Nhị tổn lănh nguy khổn.
Lục Sác. Thất cực nhiệt sanh đa.
Bát thoát. Cữu tử. Thập quy mộ.
Thập Nhứt; Thập Nhị tuyệt hồn hoa.
Nhứt tức Nhứt chí sàng đầu hại,
Nhị tức Nhứt chí tử vô ngoa.

DỊCH NGHĨA :

Tức ở đây ư nói khoảng thời gian từ lúc bắt đầu hít vào cho đến khi thở ra hết.Tính là một Tức.

Một Tức mạch đi Bốn nhịp là b́nh thường, điều hoà,
Nếu có đi thêm Một nhịp ( Năm nhịp )nữa cũng không sao.
Ba nhịp là Tŕ. Hai nhịp là chứng Hàn lạnh hư tổn nguy khốn.
Sáu nhịp là Sác. Bảy nhịp là chứng cực Nhiệt.
Tám nhịp là chứng thoát. Chín nhịp là chết. Mười nhịp xuống mồ.
Mười Một- Mười Hai nhịp là hồn đă tuyệt.
Một Tức mạch đi Một nhịp là nguy hại.
Hai Tức mà mạch đi có Một nhịp chết không nói ngoa.


 
Replied by bach nhan thanh kim (Hội Viên)
on 2013-09-22 09:11:49.0
Hay qua. Cam on bac khang tuong nhieu

 
Reply with a quote
Replied by Trần Hoàng (Hội Viên)
on 2016-11-23 07:48:31.0
Cám ơn Khang Tương nhiều , mà cho ḿnh biết bài này trong sách nào không vậy, hay là KT sưu tầm. Cám ơn !
 
Reply with a quote
Replied by KHANG TƯỜNG (Hội Viên)
on 2016-11-24 04:40:44.0
Cảm ơn bác đă quan tâm!
Thật ra KT cũng không biết bài này trích ra từ sách nào, chỉ là hồi xưa theo học th́ Thầy tuyển chọn trong nhiều sách, rồi dạy cho các học tṛ các bài quan trọng, cần thuộc ḷng để sau này ứng dụng trên lâm sàng.

Thầy nhấn mạnh phải học thuộc ḷng! V́ khi gặp bịnh nhân không thể lật sách mà t́m, vả lại lúc đó không có thời gian để đọc sách.
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org