Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tả Quy Ẩm

Tc Giả: Trương Cảnh Nhạc

Chủ Trị:
n bổ kh huyết, trị người lớn tuổi can thận suy, hư.

Thục địa 32g
Sơn dược 12g
Sơn th 8g
Phục linh 12g
Chch cam thảo 4g
Cu kỷ tử 8g

Ghi Ch:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org