Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

T́m Dược Vị


T́m Dược Vị Theo Vần:

A | B | C | D & Đ | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Dược Vị Vần I:

Vị thuốcTên LatinTên PinyinTên Tiếng Hoa
Ích Mẫu ThảoHerba LeonuriYimucao益母草
Ích Trí NhânFructus Alpiniae OxyphyllaeYizhiren益智仁

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org