Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

T́m Dược Vị


T́m Dược Vị Theo Vần:

A | B | C | D & Đ | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Dược Vị Vần H:

Vị thuốcTên LatinTên PinyinTên Tiếng Hoa
Hạ Khô ThảoSpica PrunellaeXiakucao夏枯草
Hà Thủ ÔRadix Polygoni MultifloriHeshouwu何首乌
Hắc Chi MaSemen Sesami NigrumHeizhima黑芝麻
Hắc Đậu NhaGlicine HispidaHēi ḍu yá黑豆芽
Hắc Phụ TửRadix Aconiti Lateralis PreparataHeifuzi黑附子
Hạc SắtFructus Carpesii AbrotanoidesHeshi鹤虱
Hắc Sơn XàZaocys DhumnadesWushaoshe烏梢蛇
Hải Cáp XácConcha Meretricis seu CyclinaeGeqiao蛤壳
Hải Cẩu ThậnTestis et Penis CanisHaigoushen狗肾
Hải Đồng B́Cortex ErythrinaeHaitongpi海桐皮
Hải Kim SaSpora LygodiiHaijinsha海金沙
Hải LongSyngnathusHailong海龙
Hải MăHippocampusHaima海马
Hải Phiêu TiêuOs SepiaeHaipiaoxiao海螵蛸
Hải Phong ĐằngCaulis Piperis Kadsurae, caulis sinomeniiHaifengteng海风藤
Hải Phù ThạchPumiceHaifushi海浮石
Hải SâmStichopus JaponicusHaishen海参
Hải TảoSargassumHaizao海藻
Hàn Kỷ DĩHerba WedeliaePengqiju澎蜞菊
Hạn Liên ThảoHerba Ecliptaehanliancao旱莲草
Hàn Thủy ThạchCalcareous spar.Hanshuishi寒水石
Hạnh NhânSemen Armeniacae AmarumXingren苦杏仁
Hậu PhácCortex Magnoliae OfficinalisHoupo厚朴
Hổ CốtOs tigrisHugu虎骨
Hồ Lô BaTrigonella foenum-graecumHuluba葫芦巴
Hổ PháchSuccinumHupo琥珀
Hồ TiêuFructus PiperisHujiao胡椒
Hỏa Ma NhânFructus CannabisHuomaren火麻仁
Hoa Nhụy ThạchOphicalcitumHuaruishi花蕊石
Hoắc HươngHerba PogostemonisHuoxiang藿香
Hoài SơnRhizoma DiosscoreaeShanyao山药
Hoàng BáCortex PhellodendriHuangbai黄柏
Hoàng CầmRadix ScutellariaeHuangqin黄芩
Hoàng ĐằngCaulis FibraureaeHuangteng黄藤
Hoàng KinhVitex negundo L.Huangjing黄荆
Hoàng KỳRadix AstragaliHuangqi黄芪
Hoàng LiênRhizoma CoptidisHuanglian黄连
Hoàng TinhRhizoma PolygonatiHuangjing黄精
Hoạt ThạchTtalcumHuashi滑石
Ḥe HoaFlos Sophorae ImmaturusHuaihua槐米
Hồng HoaFlos CarthamiHonghua红花
Hồng TáoRed jujubeHongzao紅棗
Hùng ĐởmFel UrsiXiongdan熊胆
Hùng HoàngRealgarXionghuang雄黄
Hưong Độc HoạtRadix Angeliae PubescentisDuhuo独活
Hương DuyênFructus CitriXiangyuan香橼
Hương Gia B́Cortex PeriplocaeXiangjiapi香加皮
Hương NhuHerba Elsholtziaeseu MoslaeXiangru香薷
Hương PhụRhizoma CyperiXiangfu香附
Huyền SâmRadix ScrophulariaeXuanshen玄参
Huyết Dư ThánCrinis CarbonisatusXueyutan血余炭
Huyết GiácLignum Dracaena cambodianaXuejiao血角
Huyết KiệtResina DraconisXuejie血竭
Hy Thiêm ThảoHerba SiegesbeckiaeXixiancao豨莶草

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org